Om Elisby

Elisby fastigheter AB är ett lokalt asset management bolag som primärt fokuserar på fastighetsförvaltning och utveckling av handelsfastigheter.

Elisby förvaltar fastigheter i egen regi samt är lokal partner till ett antal välkända och etablerade utländska samt lokala investerare, bl.a. Tristan Capital Partners och Revcap.

Elisby jobbar med ledorden Skapa värden genom aktivt och engagerat ägande 

Elisby Fastigheter stödjer

barn
sjo
stads